O Katolickém domu

O Katolickém domu

Katolický dům je multifunkční zařízení, které po ukončení rekonstrukce v roce 2013 začalo nabízet své prostory pro různé aktivity zájemcům z řad nejširší veřejnosti. Určitě nebude sloužit výlučně lidem s katolickým vyznáním a jejich sympatizantům.

Jaké prostory Katolický dům nabízí?

Hlavní sál

  • určen pro konání zábav, přednášek, akademií, koncertů, bazarů, tanečních kurzů, rodinných oslav
  • sportovně založení si mohou zacvičit, provozovat sálové sporty (stolní tenis, florbal, badminton, atd.)

Malý sál

  • využití pro koncerty, přednášky, oslavy, víkendové zážitkové akce
  • slouží také jako malá tělocvična pro cvičení, lezení na lezecké stěně

Zázemí: bar, toalety, sprcha, šatna, osvětlení (světelné rampy), ozvučení (mobilní, mix pult, aktivní repro), projektor, internet…

Klubovna galerie

  • nabízí 2 klubovní místnosti
  • může sloužit pro cvičení, přednášky, schůze, spolky, kroužky
  • využije se jako „nebe“ (při plesech a zábavách)
  • umožní příležitostné přespání jednotlivců i skupin

Zázemí: kuchyňka, sprcha, WC, internet

Klubovna a Mateřské centrum

  • cvičení maminek s dětmi, tvořivé dílny

Zázemí: kuchyňka, sprcha, WC, internet

Fotografie sálu