Stres a jak sním pracovat

úterý 9. listopadu od 17:00

 

– co je pro Vás největším stresovým faktorem? Jak se stresem pracovat?

– seminář pro rodiče a širokou veřejnost povede Ing. Bc. Marcela Blažková Dis. z Třebíče

Po dobu přednášky bude otevřena hernička pro děti.