Káčko

Káčko

Každý čtvrtek od 16.00 hod.

Pro děti ve věku 0 – 7 let a jejich rodiče.

Tvoření, zpívání, tancování a pohybové aktivity. V prostorách klubovny KD. Zápisné 1000 Kč za školní rok. S sebou si vezměte přezůvky, dobrou náladu a chuť užít si pěkné odpoledne s dětmi! Těšíme se na vás!

 

Vedoucí:

Hana Kopečková, kopeckova.hana@email.cz, 604 673 389
Růžena Křížková, 734 633 599
 

První setkávání maminek s dětmi začalo v roce 2008 v prostorách Charity. Momentální věkové složení dětí v „Káčku“ je 1-8let. Věková hranice se bude měnit podle nově příchozích a odrůstání současných členů. Čas věnovaný dětem považujeme za nejlepší investici pro budoucí generace. Rodiče a dobrovolníci se podílejí ve svém volném čase na organizaci Káčka a dále také organizují letní tábory a jiné volnočasové aktivity po celý rok (víkendové pobyty, maškarní karneval, den dětí, tříkrálová sbírka, jednodenní výlety do přírody i do větších měst, sportovní odpoledne, …) Při všech aktivitách děti vedeme ke vztahu k životnímu prostředí, k úctě k životu a radosti z pohybu.

Každý rok před Vánocemi s dětmi tvoříme různé výrobky a výtěžek z nich zasíláme na misie do Paraguaye.