Rizikové chování v období puberty

Úterý 15. října 2019 od 17.00 hod.

Kam až může zajít a jak rodiče poznají, že jejich dítě bere drogy?
Beseda s psychoterapeutkou Denisou Dohnalovou, Dis.
Pro děti otevřena hernička.