První pomoc

Pondělí 27. ledna 2020 od 17.00 hod.

PRVNÍ POMOC s praktickým nácvikem
Přijďte si oživit základy poskytování první pomoci, nejdůležitější úkony, zrevidovat dosavadní zkušenosti a představy

 

Pro děti otevřená hernička.

Vstupné dobrovolné.