Přednáška – Podkarpatská Rus

Neděle 27. října 2019 od 15.00 hod.

 

100 let od přičlenění k Československu.

Přednáška s projekcí Mgr. Lubomíra Krátkého

Otevřená herna pro děti.