Od pondělí 11.5.2020 jsou za předepsaných hygienických podmínek otevřeny kroužky a další aktivity probíhající v Katolickém domě.

Harmonogram uvolňování podnikatelských činností, opatření ve školách a v sociálních službách od pondělí 11. května

Činnost středisek volného času – skupiny max. 15 účastníků.

Organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.

Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.

Divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob.

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.

 

 

Ve 2. patře, tj. klubovna a Mateřské centrum

– účastníci aktivity nevstupují do vnitřních prostor Katolického domu dříve, než v čase začátku jejich aktivity (kroužku) a čekají venku před Katolickým domem – umožní volný odchod osob z ukončené aktivity v Katolickém domě.

– účast max. 15 osob na probíhající činnosti

– u vstupu do budovy si povinně každý vydezinfikuje ruce

– účastníci probíhající činnosti dodržují rozestupy

– děti ve věku 0 až 7 let nemusí mít roušky

vedoucí činnosti (kroužku) zajistí po skončení aktivity vyvětrání všech užitých prostor po dobu nejméně 5 minut a dezinfekci kontaktních ploch – kliky, madla, pracovní plochy, …

– pokud po probíhající aktivitě následuje další činnost ve stejných prostorách, zajistí vedoucí probíhající aktivity její včasné ukončení tak, aby nedošlo k setkání účastníků různých aktivit a přitom se zajistilo větrání prostor a dezinfekce kontaktních ploch.

Doporučujeme ukončit aktivitu cca 10 minut před jejím standardním koncem.

 

V sále – vnitřním sportovišti

– účastníci aktivity nevstupují do vnitřních prostor Katolického domu dříve, než v čase začátku jejich aktivity (kroužku) a čekají venku před Katolickým domem – umožní volný odchod osob z ukončené aktivity v Katolickém domě.

– u vstupu do budovy si povinně každý vydezinfikuje ruce

– účastníci probíhající činnosti nepoužívají šatnu a dodržují rozestupy

– při sportování nemusí mít účastníci roušky

vedoucí činnosti (kroužku) zajistí po skončení aktivity vyvětrání všech užitých prostor po dobu nejméně 5 minut a dezinfekci kontaktních ploch – kliky, madla, …

– pokud po probíhající aktivitě následuje další činnost ve stejných prostorách, zajistí vedoucí probíhající aktivity její včasné ukončení tak, aby nedošlo k setkání účastníků různých aktivit a přitom se zajistilo větrání prostor a dezinfekce kontaktních ploch.

Doporučujeme ukončit aktivitu cca 10 minut před jejím standardním koncem.