O Katolickém domu

Katolický dům je multifunkční zařízení, které po ukončení probíhající rekonstrukce bude nabízet své prostory pro různé aktivity zájemcům z řad nejširší veřejnosti. Určitě nebude sloužit výlučně lidem s katolickým vyznáním a jejich sympatizantům.

Jaké prostory bude Katolický dům nabízet?

Hlavní sál

  • určen pro konání zábav, přednášek, akademií, koncertů, bazarů, tanečních kurzů, rodinných oslav
  • sportovně založení si mohou zacvičit, skákat na trampolíně, provozovat sálové sporty (stolní tenis, florbal, atd.)

Malý sál

  • využit bude pro koncerty, přednášky, oslavy, víkendové zážitkové akce
  • bude sloužit také jako malá tělocvična včetně lezecké stěny

Zázemí: bar, toalety, 3x sprcha, šatna, osvětlení (světelné rampy), ozvučení (mobilní, mix pult, aktivní repro), projektor, internet...

Klubovna galerie

  • nabízí 2 klubovní místnosti
  • může sloužit pro cvičení, přednášky, schůze, spolky, kroužky
  • využije se jako "nebe" (při plesech a zábavách)
  • umožní příležitostné přespání jednotlivců i skupin

Zázemí: kuchyňka, sprcha, WC, internet

Klubovna a Mateřské centrum

  • cvičení maminek s dětmi, tvořivé dílny

Zázemí: kuchyňka, sprcha, WC, internet