Nedělní agapé

Setkávání všech generací

Dvakrát ročně v neděli odpoledne v prostorách Katolického domu
 
Setkání probíhají při čaji, kávě, pohoštění, s další možností kulturního vyžití (hudba, společenské hry, …)

Kontakt:

          Petr Křížek, 608 120 571