Katolický dům aktuálně

V roce 2012 se členové spolku rozhodli, že přistoupí k zásadní rekonstrukci objektu, která by měla probíhat v intencích záměrů jeho původních budovatelů.

Podařilo se získat finanční prostředky z bankovního úvěru a práce byly v roce 2012 úspěšně zahájeny. Velkou výhodou byla skutečnost, že se mezi členy spolku našli lidé, kteří mají se stavbami i organizací všech potřebných náležitostí bohaté zkušenosti, a také několik dobrovolníků nejen z řad členů spolku, kteří pracem na rekonstrukci neváhali obětovat svůj volný čas.

Navrhovaná podoba exteriéru

  • Návrh - pohled od knihkupectví
  • Návrh - pohled od mostu
  • Návrh - boční pohled
  • Návrh - přední pohled
  • Hlavní schodiště