Káčko

Káčko_logo
Každou středu od 16 hod. 
Pro děti ve věku 0-7 let a jejich rodiče.

Tvoření, zpívání, tancování a pohybové aktivity.

V prostorách klubovny KD.

Zápisné 500 Kč za školní rok.

S sebou si vezměte přezůvky, dobrou náladu a chuť užít si pěkné odpoledne s dětmi!

Těšíme se na vás!

Vedoucí:

          Hana Kopečková, kopeckova.hana@email.cz, 604 673 389
          Růžena Křížková, 734 633 599
 

První setkávání maminek s dětmi začalo v roce 2008 v prostorách Charity. Momentální věkové složení dětí v "Káčku" je 1-8let. Věková hranice se bude měnit podle nově příchozích a odrůstání současných členů.

Čas věnovaný dětem považujeme za nejlepší investici pro budoucí generace. Rodiče a dobrovolníci se podélejí ve svém volném čase na organizaci Káčka a dále také organizují letní tábory a jiné volnočasové aktivity po celý rok (víkendové pobyty, maškarní karneval, den dětí, tříkrálová sbírka, jednodenní výlety do přírody i do větších měst, sportovní odpoledne, ...) Při všech aktivitách děti vedeme ke vztahu k životnímu prostředí, k úctě k životu a radosti z pohybu.

Každý rok před Vánocemi s dětmi tvoříme různé výrobky a výtěžek z nich zasíláme na misie do Paraguaye.

Káčko - fotogalerie

  • S dětmi jsme si vyrobili ježečky a jablíčka
  • Zazpívali jsme si  s kytarou
  • Zahráli jsme si
  • A co se bude dít nakonec? Půjdeme si pohrát do herny...
  • V herně